Krmný hmyz

Produkce živého krmného hmyzu patří sice k okrajovým činnostem firmy, nicméně v současné době jsme schopni plně pokrýt poptávku našich stálých klientů v dodávkách červů Zophopas morio a sarančat.

Mezi naše zákazníky patří především zoologické zahrady a větší soukromí chovatelé. Měsíční produkce se pohybuje okolo 200 kg červů Zophobas a několika desítek tisíc kusů sarančat.

Živý krmný hmyz momentálně nenabízíme pro přímý prodej koncovým zákazníkům.