Krmný hmyz

Produkce živého krmného hmyzu patří sice k okrajovým činnostem firmy, nicméně v současné době jsme schopni plně pokrýt poptávku našich stálých klientů v dodávkách červů Zoophopas morio a sarančat.

Mezi naše zákazníky patří především zoologické zahrady a větší soukromí chovatelé. 

Živý krmný hmyz momentálně nenabízíme pro přímý prodej koncovým zákazníkům.